Documentació

DOCUMENTS COMSalut

COMSalut document base (pdf)

Acord marc COMSalut (pdf)

Fullet COMSalut (pdf)

BIBLIOGRAFIA ACTIUS I SALUT

Webgrafia i bibliografia de referència ( pdf)

PROJECTE ESSENCIAL

A continuació trobareu les fitxes d’aquelles recomanacions del projecte Essencial que tenen relació amb l’atenció primària de salut i la salut comunitària:

Fitxa 34_Antidepresivos (pdf)

Fitxa 11_PSAs (pdf)

Fitxa 13_ANTIBIOTICOS en OTITIS MEDIA (nens) (pdf)

Fitxa 29_Benzos

Fitxa 28_vitamina D

METOLOGIA EN SALUT COMUNITÀRIA

Guía breve para trabajar en Salud Comunitaria. Observatorio de Salud de Asturias. 2016

Guia extensa per a treballar en Salut Comunitaria. Observatori de Salud de Asturias. 2016

Guía metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria. Osakidetza. Gobierno Vasco. 2016

Barcelona Salut als Barris Protocol. 2016

AVALUACIÓ

Avaluant el procés: Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària (Ajuntament de Barcelona)

Avaluant intervencions: Recomanacions_Avaluacio_Intervencions_comunitaries (ASPB)

ARTICLES RELACIONATS AMB LA SALUT COMUNITARIA

More M et al. Complesity of ambulatoru care visits. Primary Care Diabetis. 2015