AVALUACIÓ DEL PROJECTE COMSALUT

L’avaluació del projecte COMSalut suposa una confluència de metodologies i dissenys. D’una banda s’ha recollit unes dades d’estructura de cada EAP participant, però on l’avaluació serà més profunda serà a nivell de processos (implementació intervencions de salut comunitària) i de resultats (indicadors de resultat) i impacte (individu, grup, comunitat).
L’avaluació dels processos serà mitjançant tècniques qualitatives i amb un disseny abans i desprès. També s’aplicaran qüestionaris d’autoavaluació i actualment s’està recollint dades basals sobre l’equip d’un servei que participa en una (o més) acció comunitària, la seva planificació i organització, la participació comunitària i de l’equip comunitari que organitza i dinamitza el procés de treball i l’estratègia en l’acció comunitària.
L’avaluació quantitativa, mitjançant indicadors de resultat (morbiditat, mortalitat, estils de vida/hàbits tòxics, pràctiques preventives, ús de serveis sanitaris, salut reproductiva, determinants socioeconòmics, etc.), es realitzarà recollint les dades provinents de diferents fonts d’informació i mitjançant la comparació, durant idèntics períodes, dels EAP participants en el projecte COMSalut i aquells altres EAP no participants i emparellats amb els primers pel que fa a la utilització de serveis sanitaris públics, renda territorial estandarditzada -proporció de residents amb rendes superiors a 100.000€ i de residents amb rendes inferiors a 18.000 € ajustades per edat i sexe -, per entitat gestora i proximitat geogràfica).