L’ENAPISC i salut comunitària

L’Estratègia nacional de l’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), suposa la revisió i actualització de la Reforma de l’atenció primària (RAP) realitzada entre 1985 i 2003 d’acord amb el Reial decret 137/84. L’ENAPISC pretén Impulsar un nou model de l’atenció primària i salut comunitària fonamentat en el concepte integral de salut, que n’inclogui els determinants socials i que la consolidi com a eix vertebrador del sistema públic de salut, de manera que contribueixi a resoldre les necessitats de les persones des de la proximitat, atenent la realitat del seu entorn.

Per fer-ho es treballen en 6 línies estratègiques:

  1. Potenciar l’orientació comunitària com a estratègia de generació de salut i de lluita contra les desigualtats en salut.
  2. Garantir un model biopsicosocial d’atenció centrat en la persona.
  3. Respondre als canvis demogràfics i a l’augment de la multimorbiditat.
  4. Garantir la qualitat i seguretat.
  5. Abordar les desigualtats amb equitat territorial i sostenibilitat del sistema públic.
  6. Consolidar els lideratges professionals i fomentar la participació de la ciutadania.

Cada línia SCENAPISCCCcompta amb un grup de treball que hi treballat per definir el model per a la seva implementació.

El grup de treball per potenciar l’orientació comunitària ha publicat el document “Model de salut comunitària a la xarxa d’atenció primària”