PROJECTE ESSENCIAL: AFEGINT VALOR A LA PRÀCTICA CLÍNICA

“L’Essencial. Afegint valor a la practica clínica”, és una iniciativa alineada amb experiències internacionals com el Chosing Wisely o el ‘Do not Do’ que, amb col•laboració amb els professionals sanitaris mitjançant les Societats Científiques, elabora recomanacions per evitar pràctiques clíniques rutinàries de poc o nul valor. Les practiques clíniques de poc valor que s’identifiquen fan referència a la sobremedicalització de l’atenció sanitària conseqüència de situacions de sobrediagnòstic, sobretractament, sobreutilització, prevenció quaternària, i seguretat. Aquestes recomanacions a mesura que s’elaboren es publiquen mensualment a la web del projecte (http://essencialsalut.gencat.cat/ca/) i s’acompanyen d’una campanya activa de comunicació, tant a les xarxes socials com de presentacions del projecte a les regions i proveïdors sanitaris i fòrums científics. Les recomanacions adreçades principalment a professionals sanitaris, també s’adapten per a pacients i ciutadania.

Continua llegint