Salut Comunitària en temps de la COVID-19

L’aparició de la COVID-19 a les nostres vides ha suposat grans canvis. A nivell de l’atenció sanitària ha suposat l’adaptació en temps rècord per donar resposta a les urgències derivades d’una pandèmia que ha visibilitzat mancances en els sistema de cures a la gent gran, desigualtats socials i la feblesa de la salut pública entre d’altres.

Des de la Sub-direcció de Promoció de la salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en el marc del projecte COMSalut, i amb la col·laboració d’un grup d’expertes en salut comunitària, es publica Salut Comunitària en temps de lla COVID-19. Una proposta per a l’acció comunitària en salut.

El document, basat en la Guia per treballar en salut comunitària a Catalunya, posa en rellevància la importància, ara mes que mai, d’una l’atenció bio-psico-social a la consulta incloent l’atenció a la promoció de la salut, la necessitat de mantenir i reforçar el treball en xarxa local i l’acció comunitària per superar aquests temps difícils sense deixar ningú enrere.

Participar per guanyar salut

Fa unes entrades, presentàvem la Guia Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud, una recopilació d’evidències sobre cóm incloure la participació comunitària en els programes i projectes de salut. Un document publicat pel NICE que es va adaptar al nostre context.

Ara es publica un document complementari, i adreçat a tots els públics: Guía de Participación Comunitaria: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud. 

Aquesta guia ha estat realitzada pel Node Madrileny del Projecte Adapta GPS, el proyecte comunitari Mapeando Carabanchel Alto i l’Área de Promoció de la Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i amb el suport metodològic de Guia Salud. Amb un format atractiu i accessible facilitaran la trobada entre els diferents nivells, tècnic, ciutadà i directiu.

 

 

 

Guía de Participació Comunitària. Adaptació de la guia NICE NG-44

Quan al 2016 es publica la guía NICE NG44 «Community engagement: improving health and wellbeing and reducing health inequalities», la Direcció General de Salut Pública de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana va proposar la seva traducció i adaptació, en el marc de l’Alianza de Salud Comunitaria.
Es va crear un equip de treball de deu comunitats autónomes, que van implicar-se en el projecte «Adapta iAplica Guíes de Promoció de Salut» o projecte AdaptA GPS, un projecte nascut a la XVII Trobada PACAP (Zaragoza, 2016).
Les recomanacions d’aquesta guia pretenen influir en les persones que prenen decisions en relació amb la salut de la població, tant a l’àmbit local com autonòmic o estatal.