El projecte COMSalut a Nova Lloreda

EL PROJECTE COMSALUT A L’ABS NOVA LLOREDA (BADALONA)
• Des de quan feu salut comunitària?
Amb qui?
L’ABS Nova Lloreda es va obrir com a tal l’any 2002. En aquell moment ja es van començar a treballar temes de salut comunitària per part de l’equip, de forma coordinada amb el servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona.
• En quin moment us trobeu?
Actualment l’ABS Nova Lloreda està participant en dos projectes de caire comunitari com son “ComSalut” i “Badalona, cap a una Ciutat Saludable” (projecte conjunt entre Badalona Serveis Assistencials SA i l’Ajuntament de Badalona). Aquest darrer projecte té una orientació molt similar a ComSalut. Des de l’any 2013 a Badalona Serveis Assistencials SA (BSA) hi ha un grup de treball anomenat Xarxacom que va heretar els objectius de l’antiga Comissió Comunitària Intercentres; Continua llegint

El projecte COMSalut a La Roca del Vallès

La Roca, un municipi semirural del Vallès Oriental, amb 10 518 habitants, està format per tres nuclis urbans: La Roca del Vallès, Santa Agnès de Malanyanes i La Torreta.

A La Roca s’inicia a l’any 2004 un procés comunitari per al barri de La Torreta, impulsat per als sanitaris de centre de salut del barri i recolzat per la direcció de l’ABS. El procés comunitari des de els seus inicis compta amb la participació de entitats del barri (AMPA, Casal d’Avis, AAVV, professionals sanitaris i veïn@s a títol personal, es crea un espai de treball que denominem grup comunitari (GC) i també un nucli impulsor (NI) de tècnics. En aquest espais de treball es comença a impulsar un diagnòstic comunitari quantitatiu i qualitatiu (grups, entrevistes…). La Generalitat de Catalunya a l’any 2006 en concedeix una subvenció al Pla de Desenvolupament Comunitari per la feina realitzada, que ens permet tenir una tècnica comunitària a temps parcial treballant pel procés. L’any 2007 es realitza una jornada comunitària on exposen les dades i es fan taules de treball i un plenari que recull totes les aportacions. El NI del Pla Comunitari i el GC analitzen i endrecen les dades i organitzen un nou plenari per decidir àmbit de actuació i línees de treball . Es fan dues publicacions sobre el DX, una quantitativa de dades i un llibret divulgatiu sobre el procés.

L’àmbit d’actuació que es decideix és “Salut i comunitat”. El Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC/PIC La Torreta-La Roca) continua amb els espais de treball establerts i actiu amb la comunitat. Continua llegint

AVALUACIÓ DEL PROJECTE COMSALUT

L’avaluació del projecte COMSalut suposa una confluència de metodologies i dissenys. D’una banda s’ha recollit unes dades d’estructura de cada EAP participant, però on l’avaluació serà més profunda serà a nivell de processos (implementació intervencions de salut comunitària) i de resultats (indicadors de resultat) i impacte (individu, grup, comunitat).
L’avaluació dels processos serà mitjançant tècniques qualitatives i amb un disseny abans i desprès. També s’aplicaran qüestionaris d’autoavaluació i actualment s’està recollint dades basals sobre l’equip d’un servei que participa en una (o més) acció comunitària, la seva planificació i organització, la participació comunitària i de l’equip comunitari que organitza i dinamitza el procés de treball i l’estratègia en l’acció comunitària.
L’avaluació quantitativa, mitjançant indicadors de resultat (morbiditat, mortalitat, estils de vida/hàbits tòxics, pràctiques preventives, ús de serveis sanitaris, salut reproductiva, determinants socioeconòmics, etc.), es realitzarà recollint les dades provinents de diferents fonts d’informació i mitjançant la comparació, durant idèntics períodes, dels EAP participants en el projecte COMSalut i aquells altres EAP no participants i emparellats amb els primers pel que fa a la utilització de serveis sanitaris públics, renda territorial estandarditzada -proporció de residents amb rendes superiors a 100.000€ i de residents amb rendes inferiors a 18.000 € ajustades per edat i sexe -, per entitat gestora i proximitat geogràfica).