Xarxa UPS de Cervera

Al Centre de Salut de Cervera vàrem detectar una manca de coordinació dels projectes comunitaris que es portaven a terme des dels diferents àmbits. El juny de 2010 convoquem per primera vegada a 16 agents, representants de 13 entitats diferents, que treballen en àrees relacionades amb la salut: educació, esport, salut mental, joventut, serveis socials, oci, tercera edat, i es crea la Xarxa UPS (Units Per la Salut)

La Xarxa UPS és un espai per a què els agents comunitaris es coneguin, comuniquin, comparteixin y coordinin activitats de promoció i educació per a la salut. Un espai per posar en comú els projectes que s’estan realitzant, i crear-ne de nous segons necessitats. En un primer moment, vam crear una llista de distribució entre tots els integrants per passar-nos informació i estar comunicats en tot moment.

A febrer de 2011 es crea i es fa la presentació oficial de l’espai virtual www.xarxaups.cat obert a tota la ciutadania, per tal de donar ressò a tots els projectes i donar l’oportunitat de fer més participativa a la població.  En aquest espai es recullen 40 projectes de salut locals, classificats per grup d’edat a qui s’adrecen. A mes a mes, es  publiquen noticies i esdeveniments relacionats amb salut, a través també del facebook i twiter de la xarxa UPS.

Hi ha la possibilitat de subscriure’s per rebre periòdicament el butlletí informatiu: I també es crea l’espai d’opinió i participació per la població.

Com a conclusió, i fins a dia d’avui, podem dir:

  • El treball en xarxa és imprescindible per treballar en salut comunitària. Els recursos són limitats i la xarxa els fa més forts i assenyats. A més a més, la complexitat i diversitat de factors que influencien en la salut, fa que la salut comunitària requereixi d’un camp de visió molt ampli.
  • L’espai virtual és un instrument útil per a la difusió i la comunicació.
  • Les reunions de coordinació han permès conèixer-nos, unir esforços, desenvolupar la creativitat, detectar necessitats i crear projectes nous.
  • Tot i així, cal augmentar-ne la difusió i potenciar la participació de la comunitat.